Canada, FOOD ~ Travel

Diary of Going to Market in Montreal (1)

Every time I travel to new cities, I usually visit three places: museum, botanic garden and market. Montreal is not an exception 😀 Montreal has four year-round public markets, which are managed by a corporation of vendors and merchants from the city's 15 markets. Two most famous markets for tourists are Jean-Talon and Atwater. Looking… Continue reading Diary of Going to Market in Montreal (1)

Canada, FOOD ~ Travel

{Quebec} Maple Syrup Wonderland {Part 1}

CHATTER: SECOND POST OF EASTERN JOURNEY, CROSSING HUGE PACIFIC OCEAN, I'M FINALLY AT THE WONDERLAND 😀 Canada has many regional specialties, however, I think the most famous one is maple syrup. Regarding the website of Federation of Quebec Maple Syrup Producers - FPAQ, Canada produces more than 70% of the world's maple syrup, and over… Continue reading {Quebec} Maple Syrup Wonderland {Part 1}

Bài Viết Tiếng Việt, Canada, FOOD ~ Travel

Nhật Ký Đi Chợ ở Montreal (1)

Mỗi khi đi công tác hay du lịch đến thành phố lớn, mình thường đi đến 3 nơi: bảo tàng, vườn bách thảo, và chợ. Montreal cũng không ngoại lệ 😀 Thành phố có 4 khu chợ công cộng hoạt động quanh năm được quản lý bởi một tổ chức liên kết giữa các thương… Continue reading Nhật Ký Đi Chợ ở Montreal (1)

Bài Viết Tiếng Việt, Canada, FOOD ~ Travel

{Quebec} Xứ sở Maple Syrup {Phần 1}

NÓI NHẢM: ĐÔNG DU KÝ BÀI 2, BĂNG QUA THÁI BÌNH DƯƠNG RỘNG LỚN, EM ĐÃ ĐẾN VỚI XỨ SỞ DIỆU KỲ =)) Canada có rất nhiều đặc sản, tùy theo từng vùng miền, nhưng nổi tiếng nhất mình nghĩ chắc là maple syrup (sirô cây thích/cây phong). Theo số liệu trên mạng từ website… Continue reading {Quebec} Xứ sở Maple Syrup {Phần 1}

Bài Viết Tiếng Việt, Canada, FOOD ~ Travel

{Montreal} Smoked Meat ở Snowdon Deli

English post/Bài viết tiếng Anh Chậc, bài này đáng lẽ phải hoàn thành từ tháng 3 nhưng vì lý do sức khỏe mà mình đã hoãn nó tới tận bây giờ. Tự an ủi là ít ra đã hoàn thành trước "ngày đặc biệt" Snowdon Deli là nhà hàng đầu tiên mình đến trong chuyến… Continue reading {Montreal} Smoked Meat ở Snowdon Deli

Canada, FOOD ~ Travel

{Montreal} Smoked Meat at Snowdon Deli

Vietnamese post/Bài viết tiếng Việt Well, this post should be finished in March but because of my health, I cannot. Luckily, I can finish it before "the day" Snowdon Deli was the first restaurant I visited in the trip. Actually, I was afraid that I would be lost so nearby places were priority choice in… Continue reading {Montreal} Smoked Meat at Snowdon Deli

Canada, FOOD ~ Travel

Waffles, LEGO and Pandas

This is first post after my break. I have been under pressure and stress recently and I could not keep my inspiration in writing blog. This post is dedicated for Charles, my friend in Montreal, who with his sense of humor, helped me go through my moody days in there, especially after the result of… Continue reading Waffles, LEGO and Pandas