REBLOG

Japanese bakery’s new Vegan Curry Bread is awesome enough to please even carnivores【Taste test】 — SoraNews24

Looking for a quick, take-out vegan meal option in Japan? Here’s a new twist on a Japanese bakery favorite. Compared to most Western countries, Japan doesn’t eat much meat. That’s not to say that the country doesn’t eat meat often, though, as you’ll find at least a bit of beef, chicken, pork or fish in most…… Continue reading Japanese bakery’s new Vegan Curry Bread is awesome enough to please even carnivores【Taste test】 — SoraNews24

Bài Viết Tiếng Việt, FOOD ~ Hanoi, Hoan Kiem, online shop, Tay Ho

Tho Ơi, Mình Ăn Bánh Ở Đâu? (part 2)

Phần 1 xem ở đây nhé 😉 Chẹp, dưới sự ủn mông của các đồng chí đồng báo, xin được update list mới nhất cho năm 2017 này. Có một số tiệm là khám phá mới, và một số tiệm mình đã măm từ trước nhưng lâu lâu ko măm lại, nên ở phần 1… Continue reading Tho Ơi, Mình Ăn Bánh Ở Đâu? (part 2)