Bài Viết Tiếng Việt, FOOD ~ Hanoi

Melting Pot Food Fest

"Melting Pot" là cụm từ ám chỉ nơi có nhiều người với nhiều ý tưởng và văn hóa khác nhau cùng tồn tại, thường hòa trộn và tạo ra một điều gì đó mới mẻ. Khi lần đầu biết cụm từ này thì mình đã nghĩ ngay đến nước Mỹ (aka Hợp chủng quốc Hoa… Continue reading Melting Pot Food Fest

FOOD BOX, REBLOG

The Best Food Festival in Every U.S. State

Interesting article, some festivals I cannot think of, like the Peppermint one in New York, or the Pawpaw Festival in Ohio 😀 Eat your way across America with this ultimate map of foodie celebrations. Illustrations by Brosmind When it comes to quirky food festivals, America stands united. Our cross-country map of state-by-state cuisine celebrations, adapted… Continue reading The Best Food Festival in Every U.S. State