Bài Viết Tiếng Việt, Food Writing, REBLOG, RECIPE

Demi-Glace: Giấc mơ thành hiện thực

Có một thứ phi thường đến vậy, làm nền móng cho gần như mọi loại sốt ngon nhất trong một nhà hàng Âu. Một thứ mà khi mình làm ra nó một cách tuyệt vời, công việc đã gần như xong một nửa, thì với tôi nó phải là sốt Demi-Glace. Đã nấu không biết… Continue reading Demi-Glace: Giấc mơ thành hiện thực

FOOD ~ Hanoi, Hoan Kiem

[Hanoi] DC Bistro Boutique (renamed to Bar-rique Brasserie)

DC Bistro Boutique has been always my must-visit place whenever I'm in the mood called "French-style food" plus "reasonable price". I've been here several times, but I would write about my two most "impression" experiences. It is cozy place, first floor has small bar where I saw many foreigners chatted with French manager (I think),… Continue reading [Hanoi] DC Bistro Boutique (renamed to Bar-rique Brasserie)