Bài Viết Tiếng Việt, Cau Giay, FOOD ~ Hanoi

Patisserie Lapin {Tiệm Bánh Yêu Thích}

MY ENGLISH REVIEW Mình đã đến tiệm bánh này hơn 10 lần kể từ lần đầu tiên mình đến đây, một ngày rất dễ nhớ luôn: 11/1 😀 Cơ mà mình cũng lần lữa mãi mới viết bài này vì muốn đợi thử đủ các loại bánh ở đây, đủ tự tin để cho nó… Continue reading Patisserie Lapin {Tiệm Bánh Yêu Thích}

Cau Giay, FOOD ~ Hanoi

Patisserie Lapin {My New Beloved Bakery}

BÀI REVIEW TIẾNG VIỆT I have been visited this bakery more than 10 times since my first visit (an "easy" day to remember: 111 (11 Jan) 😀 However, I delayed writing this post because I want to wait until I tried enough of its cakes (*^^*), and to make sure that it can be in… Continue reading Patisserie Lapin {My New Beloved Bakery}

Bài Viết Tiếng Việt, FOOD ~ Hanoi, Hoan Kiem

O’Douceurs – Thú Vị Ngọt Ngào

Với một người hảo ngọt như mình, thì tiệm bánh giống như thiên đường, hay vùng đất thánh vậy; và O'Douceurs chính là một nơi như vậy. Đây là một trong hai tiệm bánh yêu thích nhất của mình tại Hà Nội. Nếu ví La Patisserie Chez Moi như anh hàng xóm dễ thương, tốt… Continue reading O’Douceurs – Thú Vị Ngọt Ngào

FOOD ~ Hanoi, Hoan Kiem

O’Douceurs – The Touch of “Sweets” Palate

For a sweet tooth like me, bakery is like a paradise, or a holy land; and O'Douceurs is a place like that. It is one of my two most favorite bakeries in Hanoi. O'Douceurs is a charismatic boy with full of surprises and characteristics that I would like to date again and again to find… Continue reading O’Douceurs – The Touch of “Sweets” Palate