Bài Viết Tiếng Việt, FOOD ~ Hanoi, Hoan Kiem

Drew Coffee – Chốn Về Thảnh Thơi

Không hẳn là người đến Drew từ những ngày đầu, hay hàng tuần thường xuyên cắm rễ ở đây, nhưng mỗi lần tách mình ra khỏi công việc, nghĩ đến việc thưởng cho bản thân một món đồ uống ngon lành, mới mẻ; hoặc ai đó muốn mình giới thiệu một quán mới có đồ… Continue reading Drew Coffee – Chốn Về Thảnh Thơi

FOOD ~ Hanoi, Hoan Kiem

[Hanoi] The Intoxicated Rhythm of Chocolate [CLOSED]

What makes Tho be excited and happy? Tiramisu and Chocolate! Okay...What makes her feel drunken? A house of Chocolate! Sunday, the next day after I surfed Facebook page of a new Chocolate cafe, with chocolate truffles and chocolate drinks, I decided to give it a try (and I came there twice on that day!) THE… Continue reading [Hanoi] The Intoxicated Rhythm of Chocolate [CLOSED]

FOOD BOX, Food Infographic, RECIPE

Delicious Hot Chocolate Flavor Combos

Hot Chocolate Infographic! Peppermint - whole milk, chocolate chips, peppermint extract Orange - milk, sugar, grated orange zest, dark chocolate Vegan - vanilla almond milk, unsweetened cocoa powder, coconut palm sugar Aztec - milk, chopped dark chocolate, cinnamon, cayenne Peanut Butter - skim milk, heavy cream, chopped milk chocolate, creamy peanut butter Caramel - milk,… Continue reading Delicious Hot Chocolate Flavor Combos