FOOD ~ Hanoi, online shop

[Online Shop] Kitchen La Fleur

Bài viết Tiếng Việt / Vietnamese version Well, this post is dedicated for ordering food online from small local shops on Facebook as my friends encouraged me in sharing my list and recommendations. I hesitate in writing an English version as I don't know whether it's useful or not. Most of expats often order from… Continue reading [Online Shop] Kitchen La Fleur

Bài Viết Tiếng Việt, FOOD ~ Hanoi, online shop

[Online Shop] Kitchen La Fleur

Bài viết tiếng Anh / English version Chuyên mục mới chuyên dành để review địa chỉ bán đồ ăn online 🙂 Mùa hè nắng nóng nên nhu cầu gọi đồ ăn cũng nhiều hơn thì phải. Từ đầu hè đợt nắng cháy da cháy thịt 4O - 45 độ C, đã được cô em ủn… Continue reading [Online Shop] Kitchen La Fleur

Bài Viết Tiếng Việt, FOOD ~ Hanoi, Hoan Kiem

Antique Cafe – 4L (Lung Linh – Lạc Lối)

Note năm 2017: Nhờ bạn đọc nhắc nhở, mình xin làm rõ. Quán đã đổi chủ, các hình ảnh và nội dung dưới đây sẽ có sự sai lệch nhất định, đặc biệt là menu đã không giống như trước. Phần thiết kế cũng có thay đổi, tuy không phải là thay đổi hoàn toàn… Continue reading Antique Cafe – 4L (Lung Linh – Lạc Lối)

Cau Giay, FOOD ~ Hanoi

[Hanoi] Queen’s Japan Coffee

I was in a rush of finding a new cafe near my apartment after my favorite matcha tea house closed. It is not easy to find a place which is comfortable, not too crowded, good food (for sweet tooth :D), relaxed decoration, and good service. Although information about Queen's Japan Coffee was limited on Internet,… Continue reading [Hanoi] Queen’s Japan Coffee

FOOD ~ Hanoi, Hoan Kiem

[Hanoi] My favorite dishes in Nha 9NKC

We arrived Nha 9NKC after long walk around Hoan Kiem Lake and Opera House. Despite my tiredness and hunger for food, I must say I was impressed with vintage decor and vibe of this restaurant. However, because of the noise from guests, I could not fully feel the atmosphere. It was full of young local… Continue reading [Hanoi] My favorite dishes in Nha 9NKC