Bài Viết Tiếng Việt, FOOD ~ Hanoi, Tay Ho

Tuần Lễ Ẩm Thực Hy Lạp @ Daluva

UPDATE: Cập nhật chút là Daluva đã thay đổi chủ vào đầu năm 2017, phòng trường hợp mọi người tới và thấy mọi thứ khác với những gì mình đã viết nha 🙂 Như đã chia sẻ trong bài viết lần trước, mình rất hóng thử tuần lễ ẩm thực Hy Lạp của Daluva. Dưới… Continue reading Tuần Lễ Ẩm Thực Hy Lạp @ Daluva

FOOD ~ Hanoi, Tay Ho

Greek Week @ Daluva

UPDATE: Daluva changed owner in early of 2017. Just in case anyone visits and finds things are different from what I wrote 🙂 As I stated in my previous post, I was looking forward to try good in Greek Week of Daluva. Click để xem bài viết Tiếng Việt MEZZE PLATE Dolmas/ντολμάς Dolmas are stuffed… Continue reading Greek Week @ Daluva

FOOD ~ Hanoi, Tay Ho

Daluva – True gem in Hanoi – Must try

UPDATE: Daluva changed owner in early of 2017. Just in case anyone visits and finds things are different from what I wrote 🙂 Vui lòng kéo xuống phía dưới để xem tiếng Việt - Bài viết về Tuần lễ Ẩm thực Hy Lạp tại Daluva - Greek Week @ Daluva From my previous post about… Continue reading Daluva – True gem in Hanoi – Must try