RECIPE

Mứt Mận

NGUYÊN LIỆU 1kg mận 700g đường 1 túi vải 20g gừng vắt lấy nước CÁCH LÀM Thời điểm cuối tháng 5 năm nay mận chưa thấy chín đều mà vẫn còn lác đác quả xanh, mận còn khá chua và màu chưa đủ đậm. Chính lý do đó mà lượng đường có thể thay đổi,… Continue reading Mứt Mận