FOOD ~ Hanoi, online shop

[Online Shop] Kitchen La Fleur

Bài viết Tiếng Việt / Vietnamese version Well, this post is dedicated for ordering food online from small local shops on Facebook as my friends encouraged me in sharing my list and recommendations. I hesitate in writing an English version as I don't know whether it's useful or not. Most of expats often order from… Continue reading [Online Shop] Kitchen La Fleur

Bài Viết Tiếng Việt, FOOD ~ Hanoi, online shop

[Online Shop] Kitchen La Fleur

Bài viết tiếng Anh / English version Chuyên mục mới chuyên dành để review địa chỉ bán đồ ăn online 🙂 Mùa hè nắng nóng nên nhu cầu gọi đồ ăn cũng nhiều hơn thì phải. Từ đầu hè đợt nắng cháy da cháy thịt 4O - 45 độ C, đã được cô em ủn… Continue reading [Online Shop] Kitchen La Fleur

RECIPE

Mứt Mận

NGUYÊN LIỆU 1kg mận 700g đường 1 túi vải 20g gừng vắt lấy nước CÁCH LÀM Thời điểm cuối tháng 5 năm nay mận chưa thấy chín đều mà vẫn còn lác đác quả xanh, mận còn khá chua và màu chưa đủ đậm. Chính lý do đó mà lượng đường có thể thay đổi,… Continue reading Mứt Mận