Canada, FOOD ~ Travel

{Quebec} Maple Syrup Wonderland {Part 1}

CHATTER: SECOND POST OF EASTERN JOURNEY, CROSSING HUGE PACIFIC OCEAN, I'M FINALLY AT THE WONDERLAND 😀 Canada has many regional specialties, however, I think the most famous one is maple syrup. Regarding the website of Federation of Quebec Maple Syrup Producers - FPAQ, Canada produces more than 70% of the world's maple syrup, and over… Continue reading {Quebec} Maple Syrup Wonderland {Part 1}

Bài Viết Tiếng Việt, Canada, FOOD ~ Travel

{Quebec} Xứ sở Maple Syrup {Phần 1}

NÓI NHẢM: ĐÔNG DU KÝ BÀI 2, BĂNG QUA THÁI BÌNH DƯƠNG RỘNG LỚN, EM ĐÃ ĐẾN VỚI XỨ SỞ DIỆU KỲ =)) Canada có rất nhiều đặc sản, tùy theo từng vùng miền, nhưng nổi tiếng nhất mình nghĩ chắc là maple syrup (sirô cây thích/cây phong). Theo số liệu trên mạng từ website… Continue reading {Quebec} Xứ sở Maple Syrup {Phần 1}