Bài Viết Tiếng Việt, FOOD ~ Hanoi, Hoan Kiem, online shop, Tay Ho

“Ăn” Tết

Mỗi người có cách đón Tết khác nhau, với mình thì Tết là dịp đặc biệt để ăn được nhiều món ngon, lol 😀 Có rất nhiều món mà bình thường dịp Tết người ta mới làm, và cả những món mà nhà tự nấu. Không biết mọi người thế nào chứ mình rất thích… Continue reading “Ăn” Tết

FOOD BOX, REBLOG

Banh Chung in Vietnamese Lunar New Year

The legend of "Banh Chung" Chung cake was invented by the 18th Prince of Hung Emperor in the contest of looking for new Emperor. According to the legend, 3,000-4,000 years ago, Prince Lang Lieu, made round and square cakes, the round Day cake symbolizing the sky and the square Chung cake symbolizing the Earth (under… Continue reading Banh Chung in Vietnamese Lunar New Year