Bài Viết Tiếng Việt, FOOD ~ Hanoi, Hoan Kiem, online shop, Tay Ho

“Ăn” Tết

Mỗi người có cách đón Tết khác nhau, với mình thì Tết là dịp đặc biệt để ăn được nhiều món ngon, lol 😀 Có rất nhiều món mà bình thường dịp Tết người ta mới làm, và cả những món mà nhà tự nấu. Không biết mọi người thế nào chứ mình rất thích… Continue reading “Ăn” Tết

Cau Giay, FOOD ~ Hanoi

[Hanoi] 37th Street – A “Quan Ngon” for new urban district

Ngon Restaurant (Quan Ngon or Nha Hang Ngon) is one of most recommended and popular restaurants for foreigners in Vietnam, when you are in the mood for authentic Vietnamese cuisine. Since I moved to the new apartment, I have not found any replacement for Ngon Restaurant. Although it was not a big deal, but sometimes… Continue reading [Hanoi] 37th Street – A “Quan Ngon” for new urban district